Generelle bestemmelser

Gældende for rejser købt gennem Dansborg Jagtrejser ApS

1.     Ved bestilling betales depositum på 10% af turens pris. Depositum er tabt hvis kunden afbestiller turen. Kunden kan op til afrejsedatoen skifte navn på rejsen uden beregning.

2.     Senest 3 uger inden turen skal restbeløbet betales

3.     Ved afbestilling senere end 3 uger inden turen hæfter kunden for det fulde beløb. Dog vil trofæafgifter bliver refunderet

4.     Såfremt Dansborg Jagtrejser ApS må aflyse turen uanset årsag tilbagebetales det indbetalte beløb. Der kan ikke gøres yderligere krav mod Dansborg Jagtrejser ApS.

5.     Turprisen dækker de i tilbuddet anførte ydelser. Drikkepenge, konservatorudgifter, personlige udgifter mm er ikke dækket af turprisen.

6.     Yderligere vildtarter der ønskes nedlagt på turen afregnes direkte med den for turen ansvarlige outfitter.

7.     Der udfærdiges End of tour rapport på stedet inden afrejse. End of tour rapporten danner grundlag for evt. klager samt kundens evt krav mod Dansborg Jagtrejser ApS. Klager der ikke er medtaget på End of tour rapport kan ikke forventes imødekommet.

8.     Outfitteren er berettiget til at afvise stærkt berusede personer. Der tilkommer ingen tilbagebetaling i den situation.

9.     Alle rejser tillægges ekspeditionsgebyr på 500,- DKK plus moms samt bidrag til rejsegarantifonden på 1,5% af rejsens pris.

10. Kunden er bekendt med at jagt foregår på vildtets præmisser hvorfor der ikke gives garanti for at det ønskede dyr nedlægges. Såfremt det ikke lykkes at nedlægge det ønskede dyr refunderes trofæafgiften, dog således at den lokale outfittters bestemmelser vedr forbiskud/anskydning er fortrinsgældende  

11. Kunden opfordres til at kontakte eget forsikringsselskab vedr rejseforsikring, fritidsulykkesforsikring mm. Dansborg Jagtrejser ApS er ikke ansvarlig for forsikring udover rejsegarantifondens dækning.

12. Såfremt kunden bliver forsinket under rejsen og ikke møder frem til aftalt tidspunkt vil Dansborg Jagtrejser ApS forsøge at gennemføre det aftalte program under de foreliggende omstændigheder. Kunden kan ikke gøre økonomisk krav mod Dansborg Jagtrejser ApS for manglende jagtdage, eller andet der skyldes forsinkelser, bortkomne våben eller andre omstændigheder som Dansborg Jagtrejser ApS eller dennes outfitter ikke har indflydelse på.

13. Booking er kundens accept af generelle bestemmelser.